Parimate kinnisvarapakkumiste kataloog
235 €
Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 1
Kogupindala: 54 м2
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 6
Kogupindala: 450 м2
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 3
Kogupindala: 200 м2
222 €
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 2
Kogupindala: 69 м2
340 €
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 3
Kogupindala: 95 м2
784 €
Stari Grad, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 3
Kogupindala: 100 м2
157 €
Brčko, Bosnia and Herzegovina, Brčko District
Ruumide arv: 3
Kogupindala: 125 м2
130 €
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Kogupindala: 25 м2
353 €
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 3
Kogupindala: 57 м2
261 €
Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 2
Kogupindala: 59 м2
287 €
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 1
Kogupindala: 66 м2
104 €
Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 1
Kogupindala: 53 м2
418 €
Stari Grad, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 1
Kogupindala: 49 м2
92 €
Brčko, Bosnia and Herzegovina, Brčko District
Ruumide arv: 1
Kogupindala: 44 м2
209 €
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 2
Kogupindala: 80 м2
307 €
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 2
Kogupindala: 60 м2
56 €
Bihać, Bosnia and Herzegovina, Una-Sana
Ruumide arv: 1
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 2
Kogupindala: 90 м2
156 €
Novi Grad, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 3
Kogupindala: 80 м2
653 €
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 3
Kogupindala: 106 м2
322 €
Ilidža, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 2
Kogupindala: 100 м2
183 €
Mostar, Bosnia and Herzegovina, Herzegovina-Neretva
Ruumide arv: 1
Kogupindala: 52 м2
49 670 €
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 2
Kogupindala: 72 м2
196 €
Stari Grad, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 1
Kogupindala: 63 м2
313 €
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 2
Kogupindala: 90 м2
183 €
Mostar, Bosnia and Herzegovina, Herzegovina-Neretva
Ruumide arv: 2
Kogupindala: 105 м2
340 €
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 2
Kogupindala: 90 м2
118 €
Novi Grad, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 2
Kogupindala: 52 м2
118 €
Ilidža, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 1
Kogupindala: 33 м2
170 €
Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 3
Kogupindala: 77 м2
104 €
Stari Grad, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 1
Kogupindala: 36 м2
836 €
Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 3
Kogupindala: 97 м2
653 €
Novi Grad, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 2
Kogupindala: 124 м2
153 €
Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 1
Kogupindala: 53 м2
235 €
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 1
Kogupindala: 43 м2
130 €
Novi Grad, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Kogupindala: 34 м2
157 €
Brčko, Bosnia and Herzegovina, Brčko District
Ruumide arv: 2
Kogupindala: 63 м2
Tuzla, Bosnia and Herzegovina, Tuzla
Ruumide arv: 1
Kogupindala: 68 м2
164 €
Brčko, Bosnia and Herzegovina, Brčko District
Ruumide arv: 1
Kogupindala: 30 м2
Põrand: 3
732 €
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 2
Kogupindala: 105 м2
444 €
Stari Grad, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 2
Kogupindala: 84 м2
118 €
Ilidža, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 1
Kogupindala: 35 м2
261 €
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 3
Kogupindala: 75 м2
248 €
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 4
Kogupindala: 90 м2
261 €
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 3
Kogupindala: 88 м2
680 €
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 2
Kogupindala: 98 м2
314 €
Centar, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 2
Kogupindala: 80 м2
314 €
Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Ruumide arv: 3
Kogupindala: 85 м2